Szkoła z 4 – myśl, czuj, reaguj

Home / Szkoła z 4 – myśl, czuj, reaguj

Szkoła z 4

myśl, czuj, reaguj

zajęcia bezpłatne

Szkoła z 4 – myśl, czuj, reaguj, to warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warsztaty trwają 3 godziny lekcyjne podczas których uczniowie zdobywają podstawową wiedzę na temat potrzeb psa, jego psychiki, zjawiska bezdomności zwierząt, pseudohodowli, a także tego co mogą zrobić gdy widzą bezdomne zwierze.

Warsztaty prowadzi wykwalifikowana kadra, której towarzyszą specjalnie przygotowane do zajęć psy.

Podstawowe CELE warsztatów

ProZWIERZĘCY

Na warsztatach przekazujemy wiedzę, dzięki której młodzi ludzie uświadamiają sobie, że mają bezpośredni wpływ na losy zwierząt. Uważamy, że dzięki temu zjawisko bezdomności zwierząt będzie się pomału zmniejszać. Dzięki wiedzy i świadomości tego, że w łatwy sposób możemy pomagać ludzie stają się również bardziej aktywni gdy widzą zwierzę w potrzebie np. dzwoniąc po specjalne służby.

ProSPOŁECZNY

Na naszych warsztatach rozbudzamy empatię i odpowiedzialność. Uważamy, że dzięki temu, że gdy młodzi ludzie zaczynają zauważać, że mają wpływ na losy zwierząt i na zjawisko bezdomności, spostrzegają również inne problemy społeczne, których rozwiązanie leży w ich rękach. Z naszych doświadczeń wynika również, że dzięki rozbudzaniu empatii do zwierzęcia, rozbudza się również empatia do drugiego człowieka.

Psychologiczny aspekt warsztatów

Warsztaty Szkoły z 4 to nie tylko temat prozwierzęcości. To okazja do poruszenia wielu tematów psychologicznych związanych z:

  • asertywnością – każdy z nas posiada swoje granice, zwierzęta także,
  • samowiedzą – uczestnicy dowiadują się jakie są ich granice i jaką mają mowę ciała,
  • poczuciem własnej wartości – przywitanie się z obcym psem i przełamywanie swoich barier jest dla niektórych bardzo trudne,
  • stresem – zarówno psy jak i ludzie się stresują, warto mieć tego świadomość,
  • emocjami – one wirują wokół nas i gdy zaczynamy je rozpoznawać lepiej nam się żyje.

Na podstawie relacji człowieka z psem i samych psów można poruszyć wiele tematów o których trudno by się mówiło bezpośrednio odnosząc się do relacji koleżeńskich. Poza tym temat psów i zwierząt łączy ludzi, więc jest o czym dyskutować jeszcze długo po zajęciach.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!